Over Trelion

Trelion is opgericht door Edwin Idema om kennis en ervaringen te delen en klanten te helpen op een toegankelijke manier. Door het verbrede partner-network,  opgebouwd tijdens mijn IT-ervaring van 25+ jaar,  is het mogelijk om totaaldiensten te leveren zonder in een landschap te komen van grote leveranciers.

Ik vind het belangrijk om de "fundering" (lees infrastructuur) robuust neer te zetten om de flexibiliteit te halen die iedere klant nodig heeft om zijn/haar organisatie goed te kunnen ondersteunen.

Infrastructuur is vaak een onderbelicht begrip en ik vergelijk het dan ook vaak met de funderingen van Nederlandse huizen.

Het meeste geld is niet zichtbaar en zit onder de grond "de heipalen".  Met voortschrijdend inzicht weten we inmiddels dat we de houten heipalen "legacy infrastructuur" moeten vervangen voor betonnen heipalen "nieuwe digitale wereld" want door een lagere waterstand "veranderende markt" kunnen we niet langer vertrouwen op de bestaande oplossingen.

Nu zijn veel organisaties bezig met het verfraaien van het huis "want dat levert uiteraard meer op" . Maar als de fundering niet wordt aangepast zal op langere termijn dit een risico worden met hogere kosten als resultaat.  Het is daarom van belang om ook de fundering gelijk mee te laten groeien..

 

Trelion is een onafhankelijke partij met ervaringsdeskundige IT Architecten die bedrijfskundige inzichten combineren met IT Technologie. Wij geloven dat in deze complexe IT wereld, samenwerking met andere gespecialiseerde organisaties onontbeerlijk is en juist daarom zijn en blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op IT Technologisch gebied. Wij begrijpen de Bedrijfskundige kant van de vraag van onze klanten en vertalen deze naar IT oplossingen die passen bij onze klanten. 

Trelion biedt verschillende diensten voor het versterken van de IT-omgeving, de “fundering”, waarop kritische bedrijfsprocessen leunen. Veel van deze omgevingen zijn organisch gegroeid en niet zichtbaar aan de oppervlakte. Vanuit “de organisatie” wordt veelal gekeken naar de werkplek en de applicaties. Voor ons en onze klanten is het echter essentieel om juist de  IT fundering stevig neer te zetten, flexibel, veilig en schaalbaar te maken.  Hierdoor wordt de IT organisatie van onze klant in staat om de IT omgeving bewust en tijdig aan te passen en tegelijkertijd de continuïteit te waarborgen.

Daartoe biedt Trelion onder andere de volgende diensten:

  • Geven van voorlichting over IT omgevingen en de marktontwikkeling.
  • Onafhankelijk beoordelen van bestaande omgevingen.
  • Onafhankelijk beoordelen van door anderen gemaakte ontwerpen “2nd opinion”.
  • Ontwerpen van nieuwe omgeving en de weg ernaar toe.
  • Projectmatige begeleiding van de realisatie.
  • Part Time IT Architect voor die organisaties die geen full time IT Architect nodig hebben, maar wel regelmatig behoefte hebben aan toetsing van voorstellen, wijzigingen.

Ook treedt Trelion graag op als gastspreker om voorlichting te geven over onze visie, aanpak, technologieën en opgedane ervaringen.

De aanpak van Trelion

Trelion hanteert een standaard aanpak voor het versterken van IT omgevingen, IT omgevingen die flexibel, schaalbaar, veilig en betrouwbaar dienen te worden:  

  1. Voorlichting geven over IT-omgevingen en de marktontwikkeling.
  2. Onderzoek de huidige situatie.
  3. Ontwerp de gewenste situatie.
  4. Realiseer de gewenste situatie.

Wij doen dit graag VOOR onze klanten.